Shor…

Shor…

Mujhe dur kahin dur lekar Chalo is shor se.Khud ke man ki cheekh se kahin dur le kar Chalo is shor se. Dard ke ehsaas…